Rozpočet

V zmysle zákona 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov bol

spracovaný rozpočet obce :


Rok 2017


 


Rok 2016

 

 

 


Rok 2015