Farské oznamy _03. 02. 2019       Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná zbierka
a zvonček činili spolu 2.309,65 €. Peniaze šetríme na rekonštrukciu pastoračného centra, výmenu strešnej
krytiny kostola v Dulove a nové kúrenie do kostola v Horovciach.

V pondelok (11.02.) na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej si pripomíname aj 27. Svetový
deň chorých. V Pruskom pri sv. omši o 17.30 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Podmienky
prijatia tejto sviatosti: kto sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v
nebezpečenstve; ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby; alebo ak sa počas trvania tej istej
choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším.

Vo štvrtok (14.02.) sa pri príležitosti 11. výročia zriadenia Žilinskej diecézy uskutoční vo Farskom kostole
Sedembolestnej Panny Márie Žilina-Vlčince rekolekcia kňazov Žilinskej diecézy. Stretnutie začne sv. omšou
o 10.00, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Pripomíname tým, ktorí sa prihlásili na na muzikál „Matúš Čák Trenčiansky”, že autobus do Bratislavy odchádza
v piatok (15.2.) o 16.00 z námestia pri kostole v Pruskom. Nezabudnite si zobrať vstupenky.

V piatok (15.2.) o 17.30 Vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným
požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V nedeľu (24.2.) o 14.30 pozývame všetky deti do farskej telocvične v pastoračnom centre na Karneval s témou
Noemova archa. Pre každú masku bude pripravená malá odmena a občerstvenie.

V dňoch 15.-19. júla 2019 plánujeme pre mládež letný pobytový tábor na Orave. Viac informácií prinesieme
začiatkom marca.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 2, skupina p. Márie Mojtovej z Pruského.
Vďaka za ochotu pomôcť.
 
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30 6,30 6,30 6,30
17,30

17,45 7,20
10,15
17,45
Horovce -
17,30
- -
- - 9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 16,30 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť