Farské oznamy _14. 04. 2019Na Kvetnú nedeľu Cirkev slávi 34. medzinárodný deň mládeže. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli milodarom v zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým
utečencom. Zbierka činila 1.699,33 €. Na Veľkonočnú nedeľu (21.4.) bude po sv.
omšiach veľkonočná ofera. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Dnes večer (v nedeľu 14.4.) o 18.45 pozývame do františkánskeho kostola na Krížovú
cestu, ktorú si pripravil divadelný súbor Hugo.

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa o 15.00 modlíme
vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva.

Možnosť sv. spovede je ešte dnes od 14.30 do 17.00 v Novej Dubnici; v pondelok od
16.00 do 18.00 v Košeci a v Ladcoch; v utorok od 10.00 do 11.45 a večer od 17.00 do
19.00 v Ilave.

Veľkonočné trojdnie budeme sláviť v kostoloch v Pruskom a v Horovciach. Slávenia budú
v rovnakých časoch: Zelený štvrtok o 17.30, Veľký piatok o 15.00 a Biela sobota o 20.00.

Na Veľký piatok (19.4.) nezabudnime, že v tento deň je pôst od jedla a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia.

Na Veľký piatok o 20.00 pozývame na Krížovú cestu ulicami Pruského. Začneme pri
františkánskom kostole. Krížovú cestu ukončíme vo farskom kostole poklonou Sv. krížu.

Možnosť poklony Najsv. Oltárnej sviatosti pri Božom hrobe bude v Pruskom od piatka večera
až do soboty večera nepretržite aj v noci. V Horovciach v piatok do 19.00 a v sobotu od 10.00.

Na Bielu sobotu (20.4.) sa ráno o 8.00 pomodlíme vo Farskom kostole v Pruskom Liturgiu hodín.

Sv. omše počas Veľkého týždňa budú v Pruskom i na filiálkach ráno o 6.30: v pondelok v Krivokláte,
v utorok v Dulove a v stredu vo Vrštaskom Podhradí. Na Veľkonočnú nedeľu budú sv. omše aj
v Krivokláte o 9.00 a vo Vršatskom Podhradí o 10.30.

V sobotu 4. mája 2019 Rádio Lumen organizuje púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.
Autobus pôjde aj z našej farnosti. Prihlásiť sa môžete na tel čísle: 0914 178 182 (p. Rudolf Šedo).
Cena za dopravu vrátane poistného je 20 €.

2% zo svojich daní (3% u dobrovoľníkov) môžete poukázať neinvestičnému fondu Jonatán na
podporu aktivít v našej farnosti. Tlačivá sú vzadu na stolíku a pre dobrovoľníkov v sakrist
 
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 6,30 6,30 6,30 17,30
15,00

20,00 7,20
10,15
17,45
Horovce -
-
-
17,30
15,00 20,00 9,15
Dulov - 6,30 - - - - 8,00
Vršatec - - 6,30 - - - 10,30
Krivoklát 6,30 - - - - - 9,00
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť