Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
03/2019 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Dodatok
TENDERnet, s.r.o. 22.01.2019 250,00€ / rok
01/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok
ENVIROPOL SK, s.r.o. 14.01.2019
02/2016 Kúpna zmluva
Zmluva
Poľovné združenie ENGLOVÁ Horovce 14.01.2019 8 000,00€