Dnes » 11 / 1
Zajtra » 10 / 1
Pozajtra » 8 / 1
štvrtok 18. apríla 2024 - Meniny má Valér

Aktuality

Farské oznamy 14.04. 2024

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do Burzy bez peňazí. Pán nech odmení Vašu 
službu a pomoc.
Tento týždeň sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.
V pondelok, 15.04.2024 bude nácvik prvoprijímajúcich detí v Pruskom. Nácvik začína detskom  Čítať viac

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Horovce v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  Čítať viac

MŠ Horovce - Prijímanie žiadostí na školský rok 2024/2025

Spojená škola Horovce 79, 02062 Horovce zverejňuje pre záujemcov
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.
Žiadosť si môžte vyzdvihnúť na SŠ Horovce v priebehu mesiaca apríl
a odovzdávanie žiadostí bude v dňoch 02. a 03. máj 2024 v čase od
8.00 hod. do 15.30...

Čítať viac

Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v obci Horovce

Oficiálne výsledky hlasovania občanov v obci Horovce pre voľbu
prezidenta Slovenskej republiky konaného dňa 06.04.2024

Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 742
Počet voličov, ktorí sa zúčastnilina hlasovaní - 532
Počet platných hlasov - 528
Percentuálna účasť - 71,70%

Ing....

Čítať viac

Informácie k zmenám vývozu triedeného zberu

Vážení občania obce Horovce,
od 01.04.2024 sa menia podmienky pre triedený zber, ktoré prinesú pre rodinné domy 
povinnosť nulovej donáškovej vzdialenosti. Z uvedeného dôvodu musela obec Horovce 
v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., pristúpiť k viacerým zmenám.
Triedený zber...

Čítať viac

Vývoz KO na rok 2024

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť
MARIUS PEDERSEN. Plán vývozu nádob s komunálnym odpadom:
každý NEPÁRNY týždeň vždy v STREDU.


Čítať viac

Prevádzka multifunkčného ihriskaObecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,...

Čítať viac