Čestné vyhlásenie potrebné pre MŠ a ZŠ

Na základe vyhlásenia ministra školstva SR  je  obnovená pre deti prevádzka
materskej školy, a rovnako sa vracajú do školy žiaci 1.stupňa – primárneho
vzdelávania. Prezenčne sa budú vyučovať žiaci ročníkov 1.- 4.
Podmienkou vstupu detí  do materskej školy a žiakov do školy je čestné prehlásenie
aspoň jedného z rodičov, že absolvoval test s negatívnym výsledkom, výsledok
testu nemusia pripojiť k čestnému prehláseniu.

 

Späť