Demografia

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2015


K 31. decembru 2015 mala Slovenská republika 5 426 252 obyvateľov.
V roku 2015 sa v Slovenskej republike narodilo 55 602 živých detí a zomrelo 53 826 osôb.
Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 1 776 osôb.
Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 3 127 osôb (prisťahovalo sa 6 997 a vysťahovalo sa 3 870 osôb) .
Celkový prírastok obyvateľov Slovenska bol 4 903.

Zdroj: Štatistický úrad SR


HOROVCE


Demografia   (31.12.2012)
UkazovateľHodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 842
  muži 414
  ženy 428
Predproduktívny vek (0-14) spolu 145
Produktívny vek (15-54) ženy 225
Produktívny vek (15-59) muži 260
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 212
Počet sobášov 4
Počet rozvodov 4
Počet živonarodených spolu 6
  muži 1
  ženy 5
Počet zomretých spolu 4
  muži 3
  ženy 1
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 5
  muži 1
  ženy 4Základná charakteristika   (31.12.2012)
UkazovateľHodnota
Kód obce 513121
Názov okresu Púchov
Názov kraja Trenčianský
Štatút obce obec
PSČ 020 62
Telefónne smerové číslo 042
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1259
Nadmorská výška obce - mesta v m 249
Celková výmera územia obce [m2] 5 353 224
Hustota obyvateľstva na km2 157


Etnické zloženie obyvateľstva

Náboženské zloženie obyvateľstva