Dôležité tel. čísla

SOS: 112
Hasiči: 150   
Záchranná služba: 155                                                      
Polícia: 158


Polícia Púchov  Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých:


Zdravie Púchov


Nemocnica IlavaPoruchy :

Elektrický prúd: 0800 159 000  /bezpl.linka/
Plyn: 0850 111 363
Vodovod: 0800 606 162


ÚPSVR Púchov


ÚPSVR Považská Bystrica


Sociálna poisťovňa Púchov


Daňový úrad  Púchov


Katastrálny úrad Púchov


OÚŽP Považská  Bystrica


Mestský úrad Púchov


Obecný úrad Lednické Rovne