Informácia o vývoze KO_ September 2021Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že vývoz komunálneho
odpadu sa v našej obci uskutoční dňa 01. 09. 2021 t. j. STREDA a

15. 09. 2021 t. j. STREDA.

Späť