INFOZÁKON

Obecný úrad Horovce poskytuje informácie v nasledovných formách