Kultúra v obci

Kultúrne akcie, ktoré sa konaju v obci Horovce