Mapový portál obce Horovce
Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce,
ktorý je dostupný po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base .
Cez uvedený mapový portál obce si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch,
vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.Späť