Mapový portál obce Horovce
Vážení občania, mapový portál obce Horovce  je dostupný po kliknutí
na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Môžete tu získať
informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Späť