Dnes » 1 / -8
Zajtra » -1 / -8
Pozajtra » -3 / -8
piatok 3. februára 2023 - Meniny má Blažej

Oznam Daňová povinnosť

Obec Horovce oznamuje občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť alebo u ktorých došlo k zmene 
okolností pre vyrubenie dane (predaj – kúpa bytu, domu, chaty, pozemku, dedenie, kolaudácia domu) 
k 01.01.2023, aby si na obecnom úrade podali daňové priznanie do 31. januára 2023.

Taktiež od 01.01.2023 do 31.01.2023 občania môžu podať na Obecnom úrade písomnú žiadosť o zľavu 
z poplatku za KOMUNÁLNY ODPAD. Týka sa to občanov, ktorí majú v obci Horovce TRVALÝ POBYT, 
ale zdržiavajú sa dlhodobo mimo obce, napr.: študenti bývajúci na internátoch, občania pracujúci v zahraničí, 
občania umiestnení v sociálnom zariadení v inom meste, atď.

Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú v obci nahlásený trvalý ani prechodný pobyt v obci, ale užívajú 
nehnuteľnosť a zdržiavajú sa v obci viac ako 90 dní, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade 
v Horovciach z dôvodu vyrubenia poplatku za komunálny odpad. Obecný úrad im následne vydá potvrdenie 
pre správcu poplatku v mieste ich trvalého pobytu.