POĎAKOVANIE ZA HOROVECKÉ HODY 2019Obec Horovce prostredníctvom starostu obce p. Milana Velasa chce poďakovať ľuďom,
ktorí boli ochotní a pomohli pri príprave osláv „Horoveckých hodov“ 2019. Poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne aj materiálne (tombolou) k hodovým
oslavám.
Taktiež poďakovanie patrí poľovníkom za chutný guláš a účinkujúcim, ktorí svojim programom
spríjemnili hodové popoludnie.
Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí pomohli pri organizovaní a príprave hodových slávností
a v neposlednom rade aj Vám, občanom, ktorí ste prišli.

    
Milan Velas - starosta obce

Späť