Dnes » 13 / 7
Zajtra » 15 / 7
Pozajtra » 18 / 7
pondelok 3. októbra 2022 - Meniny má Stela

Pozvánka na zasadnutie OZ 28. 09. 2022

Starosta obce Horovce v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení 
neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach na 
deň 28. 09. 2022 (t.j. streda) o 18.00 hod. do zasadačky Obecného úradu v Horovciach. 

Obecné zastupiteľstvo sa prekladá z 20.09.2022 na 28.09.2022

 Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Informácia starostu o dianí v obci
5. Rozpočtové opatrenia 4,5/2022
6. Kúpna zmluva – predaj zariadenia z podnikateľskej činnosti
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

V Horovciach, 16. 09. 2022

Milan Velas, v.r. - starosta obce