Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024

Podľa čl. 89 ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona
č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,

lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára2024,
lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára
2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky
na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r.