Samospráva
Obecný úrad Horovce
Horovce č.94
020 62 Horovce