Športoviská

O - OBSADENÉ

V - VOĽNÉ

 

 

                                     ŠPORTOVISKÁ ( 37. týždeň)

 

 

 

 

                    UMELÝ TRÁVNIK - rozpis

 

čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA poznámka
9.00                
9.30                
10.00                
10.30                
11.00                
11.30                
12.00                
12.30                
13.00                
13.30                
14.00                
14.30                
15.00                
15.30                
16.00                
16.30                
17.00       p. Motolová        
17.30       p. Motolová        
18.00        p. Motolová        
18.30       p. Motolová        
19.00                
19.30                
20.00                
20.30                
21.00                

 

 

 

                    TELOCVIČŇA - rozpis

 
čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA poznámka
9.00                
9.30                
10.00                
10.30                
11.00                
11.30                
12.00                
12.30                
13.00                
13.30                
14.00                
14.30                
15.00                
15.30                
16.00                
16.30                
17.00                
17.30                
18.00                
18.30                
19.00                
19.30                
20.00                
20.30                
21.00