Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Správne poplatky info.

Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:


1) Technické nosiče dát


2) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier)


3) Obstaranie obálok


4) Odoslanie informácií


5) Ďalšie špecifické materiály