Dnes » 1 / -8
Zajtra » -1 / -8
Pozajtra » -3 / -8
piatok 3. februára 2023 - Meniny má Blažej

Správne poplatky info.

Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:


1) Technické nosiče dát


2) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier)


3) Obstaranie obálok


4) Odoslanie informácií


5) Ďalšie špecifické materiály