Symboly obce

ERB, VLAJKA A PEČAŤ tvoria trojicu základných symbolov obce Horovce. Ku každému
z týchto symbolov sa vzťahujú osobitné zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.


ERB OBCE HOROVCE:   Na modrom poli štítu strieborná (biela) ruža s vnútornou červenou ružou, z ktorej vyrastajú
dva zlaté (žlté) štvorlístky s červenými piestikmi. Štít je neskorogotický.
Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia.
Na pečati je vyobrazený štylizovaný kvet, ruža. Vyfarbenie bolo zvolené tak, aby zodpovedalo
základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov.


VLAJKA OBCE HOROVCE:


   Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej, modrej,
červenej, bielej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi.

 

 

PEČAŤ OBCE HOROVCE: