Výsledky 2. kola hlasovania - Voľby prezidenta SR 2019
Obecný úrad v Horovciach zverejňuje výsledky hlasovania občanov  v 2. kole
voľby prezidenta Slovenskej republiky konanej dňa 30. marca 2019
                                                                                                                                    
                                                      Späť