Vývoz KO a zber odpadu 2021Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje MARIUS PEDERSEN.
Plán vývozu kuka nádob: každý NEPÁRNY týždeň vždy v STREDU. Vývoz
plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN.  
Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.      
                                                                                                         


Späť