Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 32 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Demografia

Prehľad obyvateľstva v obci Horovce k 31.12.2023 (za rok 2023)

Počet obyvateľov s trvalým pobytom 924
Počet obyvateľov s prechodným pobytom 40
Prihlásení obyvatelia 44
Odhlásení obyvatelia 15
Deti do 15 rokov - Dievčatá 86
Deti do 15 rokov - Chlapci 76
Ženy 467
Muži 457
Dôchodcovia - ženy 99
Dôchodcovia - muži 68
Úmrtia - spolu 7
Úmrtia - ženy 2
Úmrtia - muži 5
Narodenia - spolu 8
Narodenia - dievčatá 5
Narodenia - chlapci 3
Najstaršia občianka je narodená v roku 1928 95 rokov
Najstarší občan je narodený v roku 1932 91 rokov
Sobáše 9
Počet kolaudácií 11Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2015

K 31. decembru 2015 mala Slovenská republika 5 426 252 obyvateľov.
V roku 2015 sa v Slovenskej republike narodilo 55 602 živých detí a zomrelo 53 826 osôb.
Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 1 776 osôb.
Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 3 127 osôb (prisťahovalo sa 6 997 a vysťahovalo sa 3 870 osôb) .
Celkový prírastok obyvateľov Slovenska bol 4 903.

Zdroj: Štatistický úrad SR


HOROVCE


Demografia (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 842
muži 414
ženy 428
Predproduktívny vek (0-14) spolu 145
Produktívny vek (15-54) ženy 225
Produktívny vek (15-59) muži 260
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 212
Počet sobášov 4
Počet rozvodov 4
Počet živonarodených spolu 6
muži 1
ženy 5
Počet zomretých spolu 4
muži 3
ženy 1
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 5
muži 1
ženy 4Základná charakteristika (31.12.2012)
Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 513121
Názov okresu Púchov
Názov kraja Trenčianský
Štatút obce obec
PSČ 02062
Telefónne smerové číslo 042
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1259
Nadmorská výška obce - mesta v m 249
Celková výmera územia obce [m2] 5353224
Hustota obyvateľstva na km2 157


Etnické zloženie obyvateľstva

 • Slováci– 99,7%
 • Česi – 0,1%
 • iní– 0,2%


Náboženské zloženie obyvateľstva

 • rímski katolíci– 98,8%
 • bez vyznania– 0,9%
    • evanjelici a.v.– 0,3%

     Technická vybavenosť (31.12.2015)
     Ukazovateľ Hodnota
     Pošta áno
     Káblová televízia nie
     Verejný vodovod áno
     Verejná kanalizácia áno
     Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno
     Rozvodná sieť plynu áno
     Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Púchov
     Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km 13

     Spádovosť obce (31.12.2015)
     Ukazovateľ Hodnota
     Sídlo matričného úradu Lednické Rovne
     Sídlo pracoviska daňového úradu Púchov
     Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia
     policajného zboru
     Púchov
     Sídlo Okresného súdu Považská Bystrica
     Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského
     a záchranného zboru
     Považská Bystrica
     Sídlo pracoviska obvodného úradu Púchov
     Sídlo Územnej vojenskej správy Trenčín
     Sídlo územného Úradu práce, sociálnych
     vecí a rodiny
     Púchov
     Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Považská Bystrica
     Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991, 2001 a 2011
     Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011
     Obyvateľstvo spolu - počet 801 781 829
     muži - počet 390 388 409
     ženy - počet 411 393 420
     Bývajúce obyv. podľa národností:
     Slovenská %
     99,63 99,74 99,79
     Maďarská % 0,00 0,00 0,00
     Rómska % 0,00 0,00 0,00
     Rusínska % 0,00 0,00 0,00
     Ukrajinská % 0,00 0,00 0,00
     Česká % 0,37 0,13 0,13
     Moravská % 0,00 0,00 0,00
     Sliezská % 0,00 0,00 0,00
     Nemecká % 0,00 0,00 0,00
     Poľská % 0,00 0,00 0,00
     Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
     Rímskokatolícke %
     96,13 98,85 97,55
     Evanjelické % 0,00 0,26 0,26
     Gréckokatolícke % 0,00 0,00 0,00
     Pravoslávne % 0,00 0,00 0,00
     Čs. Husitské % 0,00 0,00 0,00
     Bez vyznania % 0,62 0,90 1,05
     Ostatné % 0,00 0,00 0,00
     Nezistené % 3,25 0,00 1,14
     Osoby ekonomicky aktívne spolu - 403 397
     muži - 210 208
     ženy - 193 189
     Pracujúci spolu - 311 366
     muži - 179 211
     ženy - 132 155
     Nezamestnaní spolu - 59 27
     muži - 29 12
     ženy - 30 15
     Domy spolu 222 229 239
     Trvale obývané domy spolu 206 199 217