Dnes » 13 / 7
Zajtra » 15 / 7
Pozajtra » 18 / 7
pondelok 3. októbra 2022 - Meniny má Stela

Demografia

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2015


K 31. decembru 2015 mala Slovenská republika 5 426 252 obyvateľov.
V roku 2015 sa v Slovenskej republike narodilo 55 602 živých detí a zomrelo 53 826 osôb.
Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 1 776 osôb.
Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 3 127 osôb (prisťahovalo sa 6 997 a vysťahovalo sa 3 870 osôb) .
Celkový prírastok obyvateľov Slovenska bol 4 903.

Zdroj: Štatistický úrad SR


HOROVCE


Demografia (31.12.2012)
UkazovateľHodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 842
muži 414
ženy 428
Predproduktívny vek (0-14) spolu 145
Produktívny vek (15-54) ženy 225
Produktívny vek (15-59) muži 260
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 212
Počet sobášov 4
Počet rozvodov 4
Počet živonarodených spolu 6
muži 1
ženy 5
Počet zomretých spolu 4
muži 3
ženy 1
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 5
muži 1
ženy 4Základná charakteristika (31.12.2012)
UkazovateľHodnota
Kód obce 513121
Názov okresu Púchov
Názov kraja Trenčianský
Štatút obce obec
PSČ 02062
Telefónne smerové číslo 042
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1259
Nadmorská výška obce - mesta v m 249
Celková výmera územia obce [m2] 5353224
Hustota obyvateľstva na km2 157


Etnické zloženie obyvateľstva

 • Slováci– 99,7%
 • Česi – 0,1%
 • iní– 0,2%


Náboženské zloženie obyvateľstva

 • rímski katolíci– 98,8%
 • bez vyznania– 0,9%
    • evanjelici a.v.– 0,3%

     Technická vybavenosť (31.12.2015)
     UkazovateľHodnota
     Pošta áno
     Káblová televízia nie
     Verejný vodovod áno
     Verejná kanalizácia áno
     Kanalizačná sieť pripojená na ČOV áno
     Rozvodná sieť plynu áno
     Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Púchov
     Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km 13

     Spádovosť obce (31.12.2015)
     UkazovateľHodnota
     Sídlo matričného úradu Lednické Rovne
     Sídlo pracoviska daňového úradu Púchov
     Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia
     policajného zboru
     Púchov
     Sídlo Okresného súdu Považská Bystrica
     Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského
     a záchranného zboru
     Považská Bystrica
     Sídlo pracoviska obvodného úradu Púchov
     Sídlo Územnej vojenskej správy Trenčín
     Sídlo územného Úradu práce, sociálnych
     vecí a rodiny
     Púchov
     Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Považská Bystrica
     Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991, 2001 a 2011
     UkazovateľSĽDB 1991SODB 2001SODB 2011
     Obyvateľstvo spolu - počet 801 781 829
     muži - počet 390 388 409
     ženy - počet 411 393 420
     Bývajúce obyv. podľa národností:
     Slovenská %
     99,63 99,74 99,79
     Maďarská % 0,00 0,00 0,00
     Rómska % 0,00 0,00 0,00
     Rusínska % 0,00 0,00 0,00
     Ukrajinská % 0,00 0,00 0,00
     Česká % 0,37 0,13 0,13
     Moravská % 0,00 0,00 0,00
     Sliezská % 0,00 0,00 0,00
     Nemecká % 0,00 0,00 0,00
     Poľská % 0,00 0,00 0,00
     Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
     Rímskokatolícke %
     96,13 98,85 97,55
     Evanjelické % 0,00 0,26 0,26
     Gréckokatolícke % 0,00 0,00 0,00
     Pravoslávne % 0,00 0,00 0,00
     Čs. Husitské % 0,00 0,00 0,00
     Bez vyznania % 0,62 0,90 1,05
     Ostatné % 0,00 0,00 0,00
     Nezistené % 3,25 0,00 1,14
     Osoby ekonomicky aktívne spolu - 403 397
     muži - 210 208
     ženy - 193 189
     Pracujúci spolu - 311 366
     muži - 179 211
     ženy - 132 155
     Nezamestnaní spolu - 59 27
     muži - 29 12
     ženy - 30 15
     Domy spolu 222 229 239
     Trvale obývané domy spolu 206 199 217