Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Krízové situácie

Krízová situácia je situácia poznačená, zaťažená krízou, stavom ťažkostí, nedostatkov, úpadkom a podobne.

Krízovou situácia podľa zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a 
ústavné orgány môžu na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav, alebo núdzový stav.
Súčasne v súlade so zákonom č. 387/2002 Z.z o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu sa na riešenie krízovej situácie môže vyhlásiť aj mimoriadna situácia.