Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v Horovciach / Volebné obdobie
1. Bieliková Ľudmila
2022 / 2026
2. Monika Bitterová, Mgr. 2022 / 2026
3. Samuel Karas, Ing. 2022 / 2026
4. Marcela Koppová 2022 / 2026
5. Marta Lačná, Bc. 2022 / 2026
6. Anton Melišík, Ing. 2022 / 2026
7. Miloš Toman, Bc. 2022 / 2026
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych

voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.