Dnes » 23 / 8
Zajtra » 23 / 8
Pozajtra » 26 / 8
sobota 15. júna 2024 - Meniny má Vít

Starostka obce

Mgr. Erika STAŇOVÁ

Kontakt:
Obecný úrad Horovce
Horovce č. 94
020 62

Mob.: 0904 / 213 399
Tel.: 042 / 4693 664
e-mail: starostaocuhorovce@centrum.sk

Zvolená do funkcie na volebné obdobie 2022 - 2026

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením
sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie:„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.