Dnes » 13 / 7
Zajtra » 15 / 7
Pozajtra » 18 / 7
pondelok 3. októbra 2022 - Meniny má Stela

Starosta


Mila
n VELAS
( nezávislý kandidát )

Kontakt:

Obecný úrad Horovce
Horovce č. 94
020 62

Mob.: 0904 / 213 399
Tel.: 042 / 4693 664
fax.: 042 / 4693 664
e-mail: starostaocuhorovce@centrum.sk


zvolený do funkcie 12. decembra 2014

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením
sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.