Dnes » 32 / 17
Zajtra » 30 / 17
Pozajtra » 32 / 17
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Horovce v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy, Horovce 79.