Dnes » 2 / -0
Zajtra » 4 / -0
Pozajtra » 3 / -0
utorok 12. decembra 2023 - Meniny má Otília

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Horovce v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta 
riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy, Horovce 79.