Dnes » 13 / 7
Zajtra » 15 / 7
Pozajtra » 18 / 7
pondelok 3. októbra 2022 - Meniny má Stela

Postup obce

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

  • žiadosť o sprístupnenie informácií obec Horovce vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

  • zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená,
najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa
uvedú dôvody, ktoré viedli
k predĺženiu lehoty.