Dnes » 30 / 16
Zajtra » 32 / 16
Pozajtra » 30 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Rybársky lístok

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Horovciach na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby,
ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať
iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený
zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.


K vydaniu rybárskeho lístka je potrebný platný občiansky preukaz alebo pas.

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

týždenný
mesačný
ročný 7,50 €
trojročný

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu Horovce.


Od tejto položky sú oslobodení:

1) žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,

2) zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve
aktívne vykonávanie rybárstva,


3) odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve

4) zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené
ako rybárska stráž


5) osoby do 15 rokov.