Dnes » 30 / 16
Zajtra » 32 / 16
Pozajtra » 30 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Prvý občiansky preukaz

Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá


  1. pri dovŕšení pätnásteho roku veku
  2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
  3. po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz.


O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku, je povinný požiadať rodič občana alebo
opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti,
pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti,
alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením
pätnásteho roku veku občana.

Potrebné doklady:

Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný
predložiť:

  • rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle