Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 32 / 16
pondelok 15. júla 2024 - Meniny má Henrich

Rozhodnutie o súp. čísle

Pridelenie súpisného čísla

Na základe písomnej žiadosti stavebníka vydá obec „ROZHODNUTIE“ o pridelení súpisného čísla.
Správny poplatok za vydanie „rozhodnutia o súpisnom čísle stavby“ je 3,00 €.

Potrebné doklady:

1) žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

2) list vlastníctva

3) právoplatné kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 - iný doklad o vlastníctve stavby).

4) geometrický plán

Tabuľky so súpisným číslom sa umiestňujú spravidla napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie.


Zrušenie súpisného čísla:

Na základe písomnej žiadosti vydá obec „ROZHODNUTIE“ o zrušení súpisného čísla.
Správny poplatok za vydanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla je 3,00 €

Potrebné doklady:

1) doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom sa budova nachádza/la

2) búracie povolenie, alebo doklad o odstránení stavby

3) geometrický plán